Đặt hàng

  • Sẽ phải mất bao lâu để sản xuất để nhãn của tôi?

Thời gian sản xuất khác nhau tùy thuộc vào yêu cầu tem nhãn cụ thể của bạnTùy thuộc vào sự phức tạp của dự án của bạnthời gian sản xuất trung bình của chúng tôi là 3-5 ngày làm việc kể từ ngày chúng tôi nhận được xác nhận thiết kế của bạn (không phải từ khi đặt hàng của bạn được đặt). Đơn đặt hàng nhãn đòi hỏi vật liệu đặc biệt hoặc tùy chỉnh dụng cụ thường mất 6-10 ngày làm việc kể từ ngày chúng tôi nhận được xác nhận thiết kế của bạn. Hầu hết việc sản xuất đơn hàng thứ 2  thường có thể được sản xuất trong vòng 3-5 ngày làm việc. Nếu bạn có một ngày cụ thể mà bạn cần nhãn của bạnchỉ cần cho đội ngũ dịch vụ khách hàng của chúng tôi biết ngày được yêu cầu của bạn và chúng tôi sẽ làm việc để sản phẩm nhãn của bạn được giao đúng tiến độ yêu cầu.

Hình thức thanh toán
 nào được chấp nhận?

Tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của công ty. ( thông tin tài khoản theo mẫu 08 đính kèm)