In ấn


  • Dao cắt là gì?

Một khuôn cắt tương tự như một dao cắt cố định. Một khuôn cắt theo hình dạng của các nhãn tách chúng ra khỏi cuộn giấy ban đầu. Mực, uv  được thêm vào vật liệu nhãn mác trước khi  tạo thành tem cố định. Kể từ khi chúng tôi đã được kinh doanh trong hơn 8 năm, chúng tôi đã phát triển một thư viện lớn dao cắt. Chúng tôi rất có thể sẽ có hình dạng dao cắt bạn đang tìm kiếm, tuy nhiên, chúng ta có thể tạo ra một khuôn dao mới cho các ứng dụng nhãn hiệu của bạn.

  • Điều gì nếu hình / kích thước của nhãn của tôi là duy nhất?

Chúng tôi có khả năng sản xuất các nhãn trong bất kỳ hình dạng hoặc kích thước gần như bạn cần. Nếu chúng ta không có một công cụ cắt hiện có phù hợp với yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể mua một công cụ cắt tùy chỉnh thay cho bạn. Phí dụng cụ thường là một chi phí một lần không áp dụng cho lần đặt hàng sau. Hãy liên hệ với đội ngũ dịch vụ khách hàng của chúng tôi tại 0438688983 để biết thêm thông tin về hàng tồn kho công cụ hiện có của chúng tôi hoặc để có được giá trên một công cụ cắt tùy chỉnh.