Giá cả

Giá cả

  • Điều gì quyết định giá của các sản phẩm tem nhãn?

Số lượng màu sắc, loại vật liệu, quy trình cần thiết và quan trọng nhất, số lượng đặt hàng là những yếu tố quan trọng để xác định giá của các nhãn của bạn. Trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ thấy rằng đặt hàng số lượng lớn sẽ giảm chi phí đáng kể cho mỗi nhãn. Chênh lệch giá này là kết quả của quá trình thiết lập khuân in  lãng phí vật liệu được xây dựng vào chi phí của tem nhãn này. Nhãn ngắn hạn có một tỷ lệ lớn các chất thải tương đối về số lượng các nhãn hoàn thành. Ngoài ra, số lượng nhãn hiệu nhỏ hơn có một tỷ lệ lớn hơn trong thời gian thiết lập tương đối so với tổng số thời gian chạy. Đội ngũ dịch vụ khách hàng của chúng tôi sẵn sàng để đưa ra khuyến cáo trên các vật liệu tối ưu, màu sắc và số lượng đơn đặt hàng.